Περιφέρεια Αττικής - ασφαλτοστρώσεις στις κυριότερες αρτηρίες του Κέντρου της Αθήνας,


Share/Bookmark
H Περιφέρεια Αττικής δρώντας με γνώμονα τη βελτίωση της ασφάλειας των πολιτών - χρηστών του οδικού δικτύου, ξεκίνησε από αρχές ...Μαΐου 2016 μια συντονισμένη προσπάθεια εξωραϊσμού της εικόνας των κυριότερων οδικών αρτηριών του κέντρου της Αθήνας. Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα και η διαγράμμιση (κατά μήκος και διαβάσεων πεζών) στις κυριότερες αρτηρίες του Κέντρου της Αθήνας, δηλαδή: Πανεπιστημίου, Αιόλου (στο μη πεζοδρομημένο τμήμα της) , Σταδίου, Αγίου Κωνσταντίνου, Φιλελλήνων, Αμαλίας (από Φιλελλήνων έως Βασιλίσσης Όλγας), Βασιλίσσης Σοφίας (από Βουλή έως Χίλτον και από Χίλτον έως Λ. Αλεξάνδρας), Γ’ Σεπτεμβρίου (από Ομόνοια μέχρι Ιουλιανού), Πειραιώς (από Ομόνοια έως Ιερά Οδό) και κυκλικός κόμβος πλατείας Ομονοίας. Έχει επίσης ολοκληρωθεί η αναδιαμόρφωση του συνόλου της οριζόντιας σήμανσης έμπροσθεν της πλατείας Συντάγματος (κόμβος Βουλής) προς όφελος της ομαλής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.Υπολείπονται ελάχιστες εργασίες οι οποίες κατά κανόνα αφορούν είτε ολοκλήρωση διαβάσεων πεζών στις οδούς Φιλελλήνων, Αμαλίας , Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος) και Πλατεία Ομονοίας (αρχή Σταδίου) είτε αποκαταστάσεις αστοχιών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα διαβάσεων πεζών οι οποίες λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών

κατά το χρόνο εφαρμογής τους (υψηλές θερμοκρασίες) αλλά και λόγω επιβαρυμένων περιβαλλοντικών παραγόντων (ρύποι) χρήζουν συντήρησης εκ νέου. Παράλληλα έγινε συντήρηση της υφιστάμενης βαφής με κίτρινο χρώμα των κρασπέδων επί των πεζοδρομίων στο Κέντρο της Αθήνας σύμφωνα με την ισχύουσες διατάξεις και τις έγγραφες υποδείξεις της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, για αποφυγή της παράνομης στάθμευσης.

Για την αρτιότερη ολοκλήρωση των εργασιών και προκειμένου να επιτευχθεί ο βέλτιστος συγκερασμός τήρησης της κείμενης Νομοθεσίας και μη αλλοίωσης της εικόνας – ταυτότητας του Κέντρου της Αθήνας είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με συναρμόδιους φορείς π.χ. Τροχαία – Δήμος Αθηναίων – Αρχαιολογία κοκ.Επίσης γίνονται

σε συνεχή βάση προσαρμογές στη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών στο Κέντρο της Αθήνας όπου εκτελούνται έργα (χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εργασίες που έλαβαν χώρα στην Αιόλου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των οποίων έγινε προσαρμογή της λειτουργίας των κόμβων Σταδίου Αιόλου και Πανεπιστημίου – Αιόλου – Πατησίων). Δηλαδή, άλλαξε ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των σηματοδοτών κατά το χρόνο των έργων ώστε να μην επιτρέπεται η είσοδος των οχημάτων από Σταδίου με κατεύθυνση προς Ομόνοια. Οι κόμβοι επαναφέρθηκαν στην αρχική κατάσταση λειτουργίας αμέσως με τη λήξη των έργων.Σημειώνεται ότι το σύνολο των εργασιών γίνεται κατά τις νυχτερινές ώρες και Σαββατοκύριακα. λόγω του ιδιαίτερα μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου που δέχονται οι προαναφερόμενες οδικές αρτηρίες και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος και να μειωθεί κατά το δυνατό η προκαλούμενη όχληση στους χρήστες του οδικού δικτύου.

Via

katopartali.blogspot.gr
Share on Google Plus

About senariografos

...
    Blogger Comment
    Facebook Comment